Former Director General Prof. Kotliński passed away

With deep sorrow, we announce the passing of Professor Ryszard Kotliński – an eminent geologist and longstanding Director General of the Interoceanmetal Joint Organization, as well as the President of the Assembly of the International Seabed Authority. We express gratitude to Professor Kotliński for his contributions to science and years of collaboration. Our heartfelt condolences go out to his family.

In memory of his legacy,
Employees and Management of the Interoceanmetal Joint Organization

* * *

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o odejściu od nas profesora Ryszarda Kotlińskiego – wybitnego geologa oraz długoletniego dyrektora generalnego Wspólnej Organizacji Interoceanmetal i przewodniczącego Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. W tych trudnych chwilach dziękujemy profesorowi Kotlińskiemu za wkład w naukę i długoletnią współpracę. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie.

Cześć Jego pamięci.
Pracownicy i Dyrekcja Wspólnej Organizacji Interoceanmetal